PRESSEMELDING: FINNEID IL BYGGER KLUBBHUS!

Finneid IL inngår sponsorsamarbeid med SKS og SpareBank1 Nord-Norge

PRESSEMELDING tirsdag 22. januar 2019________________________________________________________

Finneid IL inngår sponsorsamarbeid med SKS og SpareBank1 Nord-Norge

Idrettslaget etablerte i 2018 en fire-års avtale med utstyrsgiganten Hummel og videreførte samtidig hovedsponsoravtalen med Wenberg Fiskeoppdrett. Begge disse avtalene er viktige for utvikling og drift av klubben.

- Høsten 2018 ble ny strategi for økt satsing i Finneid Idrettslag etablert og dette har blant annet resultert i god tilvekst av nye medlemmer fra Finneid og Hauan som vil delta i organisert lagidrett sier Truls Aanstad, styreleder i Finneid Idrettslag.

I kjølvannet av den økte satsingen har Finneid Idrettslag vært så heldige å få med seg to av Nord- Norges viktigste næring- og samfunnsaktører. Kraftkonsernet SKS og Sparebanken Nord-Norge går begge inn som Generalsponsorer de kommende tre årene. Disse avtalene er av betydelig verdi og gir idrettslaget et solid løft for det videre arbeidet.

- Avtalene forplikter Finneid IL til å yte enda bedre og legge til rette for ytterligere sunn aktivitet og god folkehelse for alle aldersgrupper i nærområdet, sier Aanstad.

- SKS og Sparebank1 Nord-Norge er godt fornøyd med jobben Finneid Idrettslag gjør for å legge til rette for barn og unge i Fauske kommune. Vi har forventninger til at arbeidet fortsetter og forsterkes ytterligere. Vi gleder oss til å ta del i dette løftet hvor Finneid IL som et tradisjonsrikt idrettslag nå får et godt fundament å bygge videre på, forteller konstituert konsernsjef Sten Rune Brekke i SKS og banksjef Geir Terje Hansen i SNN.

 

Finneid IL mottar 1, 5 MNOK i støtte til nytt klubbhus

Styret i Finneid IL har over en periode jobbet med planene for et klubbhus for Finneid Idrettslag. Dagens klubbdrift er i stor grad basert på noe bruk av skolen og andre «private» løsninger, men mangler det samlingsstedet et klubbhus kan være. Manglende toalettfasiliteter ved fotballbanen på Finneid har vært et problem over flere år og nå ønsker styret å ta grep.

- Dersom klubben, og Finneid-området, skal være attraktivt og fremtidsrettet trenger man et samlende sted for klubbaktiviteten. Klubbhuset kan også fungere som «grendehus» for hele Finneid- området forteller, Aanstad

Sparebanken Nord Norge gir gjennom sitt Samfunnsløfte bidrag til gode prosjekter i Nord Norge som kan styrke og videreutvikle lokalsamfunnene. Med godt samspill mellom Sparebanken Nord Norge og lag og foreninger løftes gode prosjekt frem, og det er en av bærebjelkene i Samfunnsløftet.

 

- Prosjektet til Finneid Idrettslag oppfyller alle kriteriene banken har lagt for Arenaløftet og satsing på barn og unge, og det er en glede å kunne orientere at Sparebanken Nord-Norge gir hele 1,5 mnok til Finneid Idrettslag som hovedfinansieringskilde til nytt klubbhus, sier banksjef Geir Terje Hansen.

Gaven til Finneid Idrettslag fra Sparebanken Nord Norge er helt overveldende sier Aanstad og lover at pengene skal brukes på en fornuftig måte i realiseringen av nytt klubbhus.

- Dette er en kjempe anerkjennelse for den jobben alle trenere, ledere og tillitsvalgte i Idrettslaget utfører. Vi setter svært stor pris på pengegaven og skal gjøre vårt ytterste for å gjøre alle stolte av klubbhuset som skal etableres på egen tomt ved fotballbanen på Finneid, avslutter Aanstad

Om Finneid Idrettslag

Finneid Idrettslag har ca. 200 medlemmer som i all hovedsak er knyttet til fotball- og håndballgruppa. Idrettslaget arrangerer turmarsjer der Vardemarsjen er det største og viktigste arrangementet tilknyttet trim og folkehelse. Lysløypa ved Finneid Nærmiljøsenter og turløyper til Varden på Finneid- fjellet er med og sikrer et mangfold i tilbudet. Idrettslaget skal i 2019 stå for tilrettelegging og oppkjøring av løyper i forbindelse Telenor Cup (Hauan Cup) i lysløypa på Finneid.

Finneid IL mottok i 2017 Fauske kommunes kulturpris..

 

 

Sponsorer/samarbeidspartnere

Støtt oss med din grasrotandel!

Følg oss på Facebook

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift